Biuro rachunkowe Mlisiewicz.pl - oferta

prowadzenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji przychodów- prowadzenie ksiag handlowych
prowadzenie ewidencji srodków trwalych i wyposazenia
prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT- rozliczanie w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych- wypelnianie na podstawie ksiag i rejestrów wszystkich niezbednych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzedów
prowadzenie dokumentacji pracowniczej
konsultacje podatkowe w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
sporzadzanie wszelkich pism i umów
sporzadzanie druków przelewów do US, ZUS
sporzadzanie rocznych zeznan podatkowych (takze dla klientów indywidualnych)
eprezentowanie Podatnika przed Urzedem Skarbowym i innymi urzedami w zakresie naszego pelnomocnictwa
przygotowywanie i dokonywanie aktualizacji danych o przedsiebiorstwie w Urzedzie Skarbowym i ZUS
sporzadzanie dokumentów zgloszeniowych i rozliczeniowych ZUS
przekazywanie deklaracji do ZUS droga elektroniczna.


W ramach wspólpracy mozliwosc dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.